Ravijärjekorra pidamise reeglid

* Kesklinna Hambakliinikus peetakse ravijärjekorda hambakliinikutele mõeldud ravihaldustarkvara programmis Dentas

* Patsiendi ravijärjekorda registreerimine on tagatud kliinikus kohapeal, e-kirja või kliiniku kodulehel www.kesklinnahambakliinik.ee

Kirjalikul teel edastatud broneeringule vastatakse hiljemalt 2 järgneva tööpäeva jooksul e-kirja või telefoni teel

* Patsiendi registreerib järjekorda kliiniku administraator või raviarst (aluseks arstide töögraafik)

* Registreerimisel salvestatakse programmi Dentas patsiendi järgnevad andmed:

– ees- ja perekonnanimi

– isikukood

– kontaktandmed

– planeeritav vastuvõtu aeg

– planeeritava tervishoiuteenuse osutamise näidustus

– patsiendi ravijärjekorda registreerimise kuupäev

– ravijärjekorras muudatuste tegemise aeg ja põhjus

* Patsiendi registreerimisel kliinikus antakse patsiendile kirjalik teatis, mis sisaldab vastuvõtu aega , arsti nime ja kontaktandmeid. Sama informatsioon edastatakse patsiendile soovi korral ka  SMS’i teel

* Väljaspool ravijärjekorda osutatakse vältimatut abi võimaluse korral. Selle puudumisel antakse abivajajale vajalikud suunised, kuhu pöörduda esmaabi saamiseks

* Haigekassa poolt rahastatud tervishoiuteenuse osutamiseks toimub registreerimine samade tingimuste alusel